logo
godziny pracy

8.00 - 16.00

e-mail

Przygotowanie prac

Bardzo istotną częścią procesu produkcyjnego jest właściwe przygotowanie pliku do druku. Niniejsza instrukcja pozwoli Państwu przygotować zoptymalizowane pliki zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli pomimo lektury będziecie Państwo mieli wątpliwości proszę o kontakt z działem druku lub grafikiem.

Dobór materiałów graficznych

Należy starać się o dobór zdjęć posiadających wystarczająco dużą rozdzielczość. Jest to istotne ze względu na fakt, iż zazwyczaj są one mocno powiększane, co znacznie wpływa na spadek ich rozdzielczości. Warto także zwrócić uwagę na samą jakość zdjęcia ( brak szumów czy kolorystykę ). Na tym etapie warto także zamienić tryb zdjęć na CMYK, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek na dalszych etapach projektowania oraz podczas druku.

Logotypy lub piktogramy warto przetwarzać w postaci wektorowej, zapobiega to utracie jakości.

Projektowanie

Projekt powinien być wykonany w skali 1:1. Dla dużych formatów banerów lub billboardów projekty powinny być wykonane w skali 1:10. Ograniczeniem jest też format PDF, który pozwala na zapis pliku w maksymalnym formacje 508x508cm. Istotna jest w tym momencie rozdzielczość fotografii w pliku, która nie powinna przekraczać 200dpi. Pozwoli to stworzyć projekt, który w druku będzie bardzo dokładny a jego przesłanie nie spowoduje problemów. Zalecane wartości rozdzielczości w stosunku do wymiarów są następujące:

x
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m
10m
1m
200 150 120 100 90 80 80 80 80
80
2m
150 120 120 100 90 80 80 80 80
80
3m
120 120 100 90 80 80 70 70 70
70
4m
100 100 90 80 80 70 60 60 50
50
5m
90 90 80 80 70 60 50 50 40
40
6m
80 80 80 70 60 50 40 40 40
30
7m
80 80 70 60 50 40 40 30 30
30
8m
80 80 70 60 50 40 30 30 30
30
9m
80 80 70 50 40 40 30 30 30
20
10m
80 80 70 50 40 30 30 30 20
20

Należy się też kierować zdrowym rozsądkiem, gdyż nie ma sensu umieszczanie fotografii 150 dpi na wydruku oglądanym z kilkunastu metrów oraz umieszczanie fotografii 50dpi na wydruku oglądanym z odległości poniżej 1m

Przygotowanie plików do druku

Pliki powinny być zapisywane w formacie:

 • EPS CMYK, bez podglądu, z czcionkami zamienionymi na krzywe, wersja na PC
 • PDF z czcionkami zamienionymi na krzywe – pozwala to na bezproblemowy druk oraz daje lepszy jakościowo wydruk.
 • TIF, TIFF w formie spłaszczonej bez dodatkowych warstw i masek w trybie kolorów CMYK z możliwą kompresją LZW.
 • Pliki JPG z minimalną kompresją w trybie CMYK

W przypadku plików otwartych (ilustrator, corel) prosimy o konsultowanie tego z działem graficznym.

Pliki do druku na banerach, siatkach, billbordach, rollupach, powinny być przygotowane na format zadruku. Pliki nie mogą zawierać registrów, markerów, paserów itd.

Pliki drukowane na folii wyklejanej na płycie powinny być przygotowane ze spadem 1cm na stronę.

Pliki przygotowane do wycinania po kształcie powinny zawierać linię cięcia przygotowaną jako obrys.

Pliki do cięcia po nieregularnych kształtach mogą być przygotowywane jako grafika wektorowa z osobną linią cięcia lub jako grafika rastrowa. W przypadku rastra prosimy o przygotowanie drugiego pliku w formie wektorowej zawierającego linię cięcia. Grafikę należy przygotować ze spadem 3-5mm na stronę.

Pliki powinny być dostarczane w Corelu X4 (lub starszym) z linią cięcia ustawioną jako 100% Magenta o grubości włosowatej.

Jeżeli konieczne jest dokładne odwzorowanie kolorów, wymagane jest przysłanie wzorca, lub zlecenie wykonania wydruku zwanego PROOF. (w przypadku niektórych kolorów 100% odwzorowanie nie jest możliwe ze względów technologicznych.)

Dostępne szerokości mediów

Istotną informacją na podczas etapu projektowania są dostępne szerokości mediów. Zostały one ujęte w specyfikacji poszczególnych maszyn. Warto pamiętać iż maszyny posiadają margines druku, ponadto jeżeli planowana jest obróbka (zgrzewanie krawędzi, łączenie brytów, tunele, laminowanie itp. ) wymagana jest pewna ilość miejsca.

Maszyna automatycznie generuje podział na bryty oraz zakładki, dlatego też nie jest konieczne uwzględnianie tego w projekcie, natomiast należy to uwzględnić przy wpasowywaniu wydruków w dostępne szerokości rolek i kalkulacji kosztów. Spady zawarte w projektach są doliczane do powierzchni wydruku, a ich obecność należy zaznaczyć w zleceniu.

Oto niektóre wartości związane z obróbką banerów i siatek:

 • łączenie brytów - 4,0cm/łączenie
 • podwijanie krawędzi - 2,5cm/stronę
 • tunele - dwukrotna szerokość tunelu po złożeniu + 4 cm na zgrzew

Kalkulacja ceny finalnej produktu musi się odbywać z uwzględnieniem wymaganych technologicznie naddatków (spady, zgrzewy etc.)

Strefy bezpieczne:

 • W przypadku projektowania billboardów wymagana jest 10cm strefa od każdej krawędzi, w której nie znajdą się żadne istotne informacje. Firmy zajmujące się obsługą nośników wymagają często 20 cm strefy.
 • W przypadku projektowania banerów należy pamiętać o strefie zgrzewa i oczkowania – bezpieczna wartość to 4cm od każdej krawędzi.
 • W przypadku banerów z tunelami strefa bezpieczna to szerokość tunelu +4cm
 • W przypadku wydruków klejonych na płyty dobrze jest zostawić 2-3cm od krawędzi bez istotnych informacji.

Dostarczenie pliku

Najłatwiejszym sposobem dostarczenia pliku do druku jest przesłanie go na nasz serwer FTP. W celu otrzymania danych dostępowych do konta FTP, prosimy o kontakt z BOK.

Ponadto małe projekty można przesyłać mailem na adres: . Niezależnie od sposobu dostarczenia pliku należy przesłać zlecenie druku na adres państwa opiekuna klienta lub

Zlecenie powinno zawierać:

 • dane zamawiającego
 • wymiary, ilości i nazwy plików
 • media oraz sposób obróbki
 • sugerowany termin realizacji

Pliki można także dostarczać osobiście w godzinach 9-17 w siedzibie firmy .

Pakowanie, odbiór prac, wysyłka i przejęcie ryzyka

 • Standardowo prace pakowane są w kostki lub rulony (w zależności od podłoża). Niestandardowy sposób pakowania wymaga dostarczenia pisemnego szczegółowego opisu składania i pakowania
 • odbiór osobisty w drukarni
 • własny transport (samochody osobowe i dostawcze)
 • Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu Zleceniobiorca realizuje tylko na wyraźne pisemne zlecenie i koszt Zleceniodawcy. 
 • Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zleceniodawcy to przechowanie towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce. 
 • Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.

Sposób płatności

 • Ustalona cennikiem cena nie obejmuje kosztów wykonania projektów, poprawek plików, kosztu przesyłki, niestandardowego pakowania, docięcia do wymiaru i podatku VAT. 
 • W przypadku opóźnień płatności Zleceniobiorca naliczy ustawowe odsetki ustawowe.
 • Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki – Zleceniobiorca może  wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.
 • Przy nawiązaniu współpracy obowiązuje zapłata  z góry jako przedpłata przed rozpoczęciem zlecenia. Szczegółowe warunki płatności Klient uzgadnia z Doradcą Handlowym.

Ważne:

W procesie realizowania zleceń staramy się ograniczać formalności do niezbędnego minimum. Doskonale wiemy, że nie mają Państwo czasu – właśnie dlatego nasi pracownicy wykonują większość pracy w Państwa imieniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Print-Tech:

tel. 61 813 35 57, 61 813 38 70 lub 501 454 384.

Jeśli masz pytania lub prace do wycenienia napisz do nas.